KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH W POLACH PRZEMIENNYCH I WIRUJĄCYCH

Program demonstracyjny umożliwia przeprowadzenie prezentacji w trybie: automatycznym oraz interaktywnym.

W trybie automatycznym przedstawione są wszystkie etapy procesu pomiarowego, począwszy od kalibracji sytemu pomiarowego poprzez wybór obiektu, parametrów mierzonego obiektu, parametrów pomiaru, dokładne odzwierciedlenie przebiegu procesu pomiaru kończąc na analizie wyników. Ingerencja ze strony użytkownika została sprowadzona do niezbędnego minimum umożliwiając skupienie się na:

  • merytorycznej stronie procesu pomiarowego,
  • poznaniu możliwości systemu pomiarowego,
  • zapoznaniu się ze sposobem obsługi systemu.

W trybie interaktywnym użytkownik może samodzielnie prześledzić wszystkie etapy procesu pomiarowego i zapoznać się z:

  • możliwościami systemu pomiarowego,
  • rzeczywistym przebiegiem procedury pomiarowej,
  • szczegółową obsługą programu,
  • analizą wyników pomiarów.

W obu trybach programu demonstracyjnego przygotowano prezentacje procedury pomiarowej dla następujących obiektów pomiarowych:

Cała prezentacja wraz ze wszystkimi zadanymi parametrami obiektu oraz parametrami pomiaru odpowiada rzeczywistemu przebiegowi procesu pomiarowego. Wyniki pomiarów nie są symulacją numeryczną, lecz wynikami zarejestrowanymi podczas rzeczywistych pomiarów. Stąd też w trybie interaktywnym zadane przez użytkownika nastawy parametrów obiektu oraz parametrów pomiaru nie mają wpływu na odtwarzany przebieg procedury pomiarowej. Bez względu na zadane parametry program demonstracyjny będzie odtwarzał jeden ze scenariuszy, zdeterminowany wyborem obiektu pomiarowego.

Wymagania sprzętowe

  • procesor klasy pentium IV 1.5 GHz
  • pamięć min. 512 MB
  • karta graficzna pracująca w roździelczości 1024x768
  Wersja demonstracyjna programu MAG-TD200
magtd200demo.exe
24.6 MB
12-03-2006
magtd200demo.zip
24,5 MB
12-03-2006