Wybierz kategorię produktu

Jarzmo JM-XY10

Jarzmo JM-XY10 umożliwia wykonanie pomiaru dynamicznych właściwości magnetycznych badanego materiału w polach przemiennych i wirujących. Pomiary wykonane mogą być na próbkach w postaci kwadratu o boku 60÷100 mm lub okręgu o średnicy 60÷85mm.

Jarzmo JM-XY10 może współpracowaćz następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

 • MAG-TD200

Czytaj więcej: Jarzmo JM-XY10

Aparat Epsteina 25 cm, 0.5 kg

Aparat Epstein'a służy do badania dynamicznych właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych według normy IEC 60404-2. Aparat Epstein'a może współpracować z następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

 • MAG-RJJ-6.0
 • TMAG-RJJ-3.1
 • MAG-TD200

Czytaj więcej: Aparat Epsteina 25 cm, 0.5 kg

Single Sheet Tester (500 x 500) mm

Single Sheet Tester (500 x 500) mm służy do badania dynamicznych właściwości magnetycznych arkuszy blach elektrotechnicznych według normy IEC 60404-3. Single Sheet Tester (500 x 500) mm może współpracowaćz następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

 • MAG-RJJ-6.0
 • TMAG-RJJ-3.1
 • MAG-TD200

Czytaj więcej: Single Sheet Tester (500 x 500) mm

Próbka toroidalna

Próbka toroidalna stanowi specyficzny obwód probierczy, który realizowany jest dla każdego materiału indywidualnie. Taki układ probierczy może współpracowaćz następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

 • MAG-RJJ-6.0
 • TMAG-RJJ-3.1
 • MAG-TD200

Czytaj więcej: Próbka toroidalna

Single Strip Tester Jarzmo JM280

Jarzmo JM280 służy do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich na pojedynczych paskach blachy elektrotechnicznej o strukturze krystalicznej jak i bezpostaciowej. Jarzmo JM280 może współpracowaćz następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

 • MAG-RJJ-6.0
 • TMAG-RJJ-3.1
 • MAG-TD200

Jarzmo wykonywane jest wraz z kompensatorem strumienia magnetycznego w powietrzu.

Czytaj więcej: Single Strip Tester Jarzmo JM280

Więcej artykułów…

 1. SM-RJJ