Wybierz kategorię produktu

BD-1.01

Nagrzewnica BD-1.01

Urządzenie przeznaczone jest do nagrzewania prętów ze stali kwasoodpornej do stanu pozwalającego na spęczanie. Dzięki odpowiedniej koncentracji pola elektromagnetycznego w strefie grzania wzbudnika jak również automatycznej optymalizacji warunków zasilania obwodu (rozwiązanie chronione patentem) osiągnięto wysoką sprawność (większa niż 98%) nagrzewnicy. Możliwe jest również wykonanie nagrzewnicy do grzania dowolnych innych prętów.

Czytaj więcej: BD-1.01