Jarzmo JM-XY10

Jarzmo JM-XY10 umożliwia wykonanie pomiaru dynamicznych właściwości magnetycznych badanego materiału w polach przemiennych i wirujących. Pomiary wykonane mogą być na próbkach w postaci kwadratu o boku 60÷100 mm lub okręgu o średnicy 60÷85mm.

Jarzmo JM-XY10 może współpracowaćz następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

  • MAG-TD200

Czytaj więcej: Jarzmo JM-XY10

Aparat Epsteina 25 cm, 0.5 kg

Aparat Epstein'a służy do badania dynamicznych właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych według normy IEC 60404-2. Aparat Epstein'a może współpracować z następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

  • MAG-RJJ-6.0
  • TMAG-RJJ-3.1
  • MAG-TD200

Czytaj więcej: Aparat Epsteina 25 cm, 0.5 kg

Próbka toroidalna

Próbka toroidalna stanowi specyficzny obwód probierczy, który realizowany jest dla każdego materiału indywidualnie. Taki układ probierczy może współpracowaćz następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

  • MAG-RJJ-6.0
  • TMAG-RJJ-3.1
  • MAG-TD200

Czytaj więcej: Próbka toroidalna

Single Sheet Tester (500 x 500) mm

Single Sheet Tester (500 x 500) mm służy do badania dynamicznych właściwości magnetycznych arkuszy blach elektrotechnicznych według normy IEC 60404-3. Single Sheet Tester (500 x 500) mm może współpracowaćz następującymi urządzeniami do badań materiałów magnetycznie miękkich:

  • MAG-RJJ-6.0
  • TMAG-RJJ-3.1
  • MAG-TD200

Czytaj więcej: Single Sheet Tester (500 x 500) mm