RM-200

Miernik rezystywności kompozytów proszkowych RM-200.

Miernik jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych regulacji, zapewnia więc łatwe i szybkie określenie rezystywności materiału. Pomiar rezystancji wykonywany jest w układzie czteroelektrodowym na próbkach w postaci toroidów (ø60 x ø50 x 5mm) lub prostopadłościanów (6 x 6 x 60÷80mm). Wyniki wprowadzane są automatycznie do pamięci miernika, co pozwala na dowolne zarządzanie danymi pomiarów. Urządzenie RM-200 umożliwia transmisję wyników pomiarów do komputera zewnętrznego przez port szeregowy.

Czytaj więcej: RM-200

PC-100

Szczękowy przyrząd PC-100 do pomiaru zbieżności i falistości segmentów pakietu rdzenia generatora.

Urządzenie PC-100 jest przyrządem przeznaczonym do wyznaczania zbieżności i falistości segmentów pakietu rdzenia generatora. Urządzenie PC-100 umożliwia transmisję wyników pomiarów do komputera zewnętrznego przez port szeregowy.

Czytaj więcej: PC-100

TF-100

Komputerowe urządzenie do kontroli rezystywności lakieru Tester Franklina TF-100

Tester Franklina jest przyrządem pomiarowym przeznaczonym do wyznaczania rezystancji izolacji lakieru oraz jego składników mineralnych na powierzchni blach elektrotechnicznych oraz polakierowanych segmentów generatora według normy ASTM A717/ A717 M - 95. Urządzenie umożliwia transmisję wyników pomiarów do komputera zewnętrznego przez port szeregowy.

Czytaj więcej: TF-100