O firmie

Firma R&J Measurement powstała w 1993 roku i jest producentem urządzeń pomiarowych wysokiej jakości. Zajmujemy się głównie produkcją aparatury pomiarowej i komputerowych systemów pomiarowych do badania i testowania właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich i twardych.

Produkujemy również w pełni zautomatyzowaną aparaturę pomiarową do oceny jakości lakierów blach elektrotechnicznych oraz przyrządy do pomiaru przenikalności materiałów słabomagnetycznych w tym stali kwasoodpornych jak również zawartości ferrytu (np. w Duplexie) metodą nieniszczącą. Wykonujemy aparaturę wysoko wyspecjalizowaną, niejednokrotnie jako pierwszą w Europie.

W Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej wdrożono komputerowy system do pomiaru dynamicznych właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych zarówno w polach wirujących jak i przemiennych. Natomiast system do pomiaru dynamicznych właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych w polach przemiennych wykonany dla Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu, jako jedyny w kraju, uzyskał akredytację.

Wszystkie wyprodukowane i wdrożone przez nas urządzenia pomiarowe charakteryzują się bardzo dużą dokładnością, odpornością na zakłócenia sieciowe i bezawaryjną pracą.