Wybierz kategorię produktu

SF2

Elektromagnes SF2 to układ probierczy służący do wytworzenia odpowiednich wartości stałych pól magnetycznych w szczelinie między biegunami elektromagnesu, gdzie umieszczona jest badana próbka.
Zakres natężenia pola magnetycznego H wynosi od -1 650 do +1 650 [kA/m].

Czytaj więcej: SF2

WB10

Strumieniomierz WB10 jest przyrządem do pomiaru zmiany strumienia magnetycznego w pomiarach właściwości magnetycznych materiałów w warunkach quasistatycznych i wolnozmiennych.
Strumieniomierz WB10 jest elektronicznym przyrządem pomiarowym charakteryzującym się dużą czułością, bardzo małym dryfem oraz bardzo małym błędem operacji całkowania w długim okresie czasu.

Czytaj więcej: WB10

MAG-ST100

Komputerowy system pomiarowy do badania właściwości magnetycznych kompozytów magnetycznie twardych MAG-ST100

System umożliwia pomiar właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie twardych takich jak np.: Alnico, ferrytowe jak również magnesy, wykonane zarówno ze stopów kobaltu z pierwiastkami ziem rzadkich, czy też ze stopów Nd-Fe-B. Wszystkie uzyskane wyniki są przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej na ekranie monitora i mogą być eksponowane za pomocą drukarki lub plotera. System MAG-ST100 spełnia wymagania normy IEC404-5 System współpracuje z systemem operacyjnym Windows 2000/XP/Vista/7.

Czytaj więcej: MAG-ST100